One name, one mission.

Markedeer gaat verder onder Pubmarket!

Al onze kennis én talent vind je nu onder de vlag van ons moederbedrijf Pubmarket!, het full-service optichannel communicatiebureau. Waarom? Elk project vraagt tegenwoordig een mix van on- en offlinecommunicatie, en daarom bekijken we vanaf nu alles met een “integrated view”. Different name, more service dus. Welkom!

Pubmarket