Wat is de toegevoegde waarde van een online community in mijn marketingmix?

Investeren in de toekomst

De jongere generaties zijn nog moeilijk te vangen met klassieke online en offline advertenties. Ze houden van korte, originele en vooral authentieke verhalen. Ze vertrouwen boven alles mond-tot-mondreclame en staan open voor social influencers. Uiteindelijk is dit niet zo vreemd. Aanbevelingen, vooral van mensen die we kennen, ervaren we allemaal als waardevol. Daarom zijn online community’s hoe langer hoe meer een must in de marketingmix.


Vijf vuistregels voor een geslaagde community

 

Een succesvolle community
Toon je gebruikers dat ze een onderdeel zijn van de community.

1. Hoe sterker de community, hoe sterker het merk 

Een sterk merk betekent zeker niet automatisch een sterke community. Een succesvolle community past bij het merk en voldoet op die manier aan de verwachtingen van de fans. Hoe meer je de wensen van de gebruikers centraal stelt, hoe groter de effectiviteit van de community zal zijn. Bij een goede community zijn de leden geen consumenten meer, maar participanten.

 

Influencer marketing
Doe beroep op 'ambassadeurs' die jouw bedrijf of product in de kijker plaatsen.

2. Een community opbouwen is een investering in de toekomst

Online community’s gaan over verbindingen aangaan met je doelgroep en wederzijdse communicatie. Verzeker je binnen je organisatie van een engagement op voldoende lange termijn en voldoende middelen vooraleer je de community opstart.

 

Conversation management
Ga een dialoog aan met je volgers, bouw aan je online reputatie en creëer hierdoor meerwaarde. 

3. Geen geslaagde community zonder tweerichtingsverkeer

Dit is misschien wel de belangrijkste succesfactor. Vlot tweerichtingsverkeer tussen de initiatiefnemers en de leden is cruciaal. De communityleden verwachten feedback op hun inbreng en willen zich gewaardeerd voelen. Voor de moderator zijn goede communicatieskills dan ook de nummer één jobvereiste. Hij/zij moet het goede voorbeeld geven en door zijn/haar gedrevenheid het heilige vuur doorgeven en de discussies levendig houden.

 

Customer loyalty
Klantenbinding is minstens even belangrijk als klantenwerving. Van klant tot brand ambassador met een goed 'Customer loyalty' plan.

4. Reageer snel en communiceer openlijk

De efficiëntie van een community is recht evenredig met de inbreng van de leden. Voor die inbreng verwachten zij een tegenprestatie onder de vorm van snelle en relevante reacties. 
Open communicatie betekent ingaan op vragen en kritiek, je keuzes uitleggen met eerlijke argumenten in een open gesprek. Iets heel anders dan luid roepen hoe goed je wel bent dus.

 

Online community
Je trouwste fans vermelden graag jouw @bedrijf of #product in hun posts. Deel of reageer op deze berichten. Zo voelen jouw klanten zich betrokken en geapprecieerd.

5. Kies het juiste platform

Bij het woord online community denken we al te snel aan social media. Facebook of LinkedIn kunnen goede platformen zijn voor een community, maar een goed doordachte dedicated site met uitgekiende netwerk- en discussietools is mogelijk beter. Overleg vooraf met online communicatiespecialisten en weeg zorgvuldig de pro’s en contra’s af van alle alternatieven.

 

De opstart van een online community is een strategische communicatiebeslissing die moet gestoeld zijn op een lange termijnvisie en waarvoor voldoende ressources moeten vrijgemaakt worden. Maar goed aangepakt kan een community enorme bonussen opleveren op vlak van geloofwaardigheid, klantenloyauteit en nieuwe klanten. Misschien zijn de resultaten niet onmiddellijk meetbaar, maar op langere termijn levert positieve online mouth-to-mouth onmiskenbaar competitieve voordelen op. Een goede investering in de toekomst van jouw onderneming dus!

Geschreven door:
Dorien Breels
Facebook
Twitter
Social Media
Contentmarketing
Conversation management