McDonald's

Social media management voor 11 McDonald’s vestigingen

Social media zijn niet meer weg te denken uit de communicatiemix. Ze geven je de mogelijkheid om je brand awareness en de interactie met je community te boosten en activaties te lanceren.

Social media management McDonalds

Via social media kan je heel gericht lokaal communiceren, complementair aan de corporate communicatie. Markedeer verzorgt het social media management voor 11 McDonald’s fastfood restaurants van 2 franchisenemers in de provincies Antwerpen en Limburg.

Het is belangrijk om te posten ‘with a purpose’ en de juiste KPI’s te definiëren, zodat de sociale media goed afgestemd worden op de bedrijfsdoelstellingen. Daarom startten we met een doorgedreven strategische oefening rond de doelstellingen, de doelgroepen en de concurrentiële situatie van ieder restaurant.

Mix van info, promo’s en fun

De basis van de aanpak is een gedetailleerd en gevarieerd contentplan dat ieder kwartaal geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd wordt. De strategische KPI’s zijn daarbij de leidraad. Markedeer bewaakt zorgvuldig een evenwichtige mix van (lokale) informatie, creatieve promo’s, wedstrijden en fun. De meeste posts zijn custom made voor de 11 restaurants. Een beperkt aantal berichten zijn reposts van McDonald’s België. De best presterende posts bereiken tot 20.000 personen per restaurant.

Blijven communiceren!

Ook tijdens de Corona lockdown bleven we communiceren om de band met de community niet te verliezen; op afstand maar toch samen! De focus lag op ondersteuning en eerder ingetogen en authentieke communicatie. De eigen Spotify playlists van de restaurants bijvoorbeeld, creëerden in die periode behoorlijk wat interactie. Na de lockdown verschoof het accent naar feelgood berichten en heel concrete info. Is het volledige resto opnieuw open of enkel de McDrive? Wat met de openingsuren? Wat met het aanbod? Ook delivery? Heel kort op de bal om de klanten op ieder moment de meest actuele info te bezorgen. 

Social media management McDonalds

Kort op de bal

Markedeer zorgt ook voor het dagdagelijkse conversation management. Social media zijn niet enkel communicatietools, maar ook – en hoe langer, hoe meer – customer service platformen. Snel en juist reageren op zowel positieve als negatieve reacties is bepalend voor het succes van je pagina’s én je business.

Vinger aan de pols

Iedere maand rapporteert Markedeer gedetailleerd over de prestaties van de 11 profielen en de posts:

  • Groeit van het aantal de fans/volgers?
  • Wie zijn onze fans/volgers?
  • Hoe evolueert het bereik van onze pagina’s en de posts?
  • Wat kan de oorzaak zijn van een grote stijging/daling?
  • Hoe zit het met de betrokkenheid van onze fans/volgers?
  • Welke posts hebben goed gescoord? Welke minder?

Deze heel concrete maandelijkse analyses zijn de basis van de meer strategische kwartaalevaluaties.

Door deze aanpak steeg het gemiddelde dagelijkse bereik in 1 jaar tijd tot 200%!

We’re like marketeers with a PhD in Digital. We offer 
end-to-end digital solutions that work.