Prik & Tik

E-drinks

Een e-commerce opzetten in een organisatie met 83 zelfstandige winkeluitbaters met elk hun eigen prijspolitiek en gamma? Nou, bring it on.                         

Veel onderzoeksvragen

 • Hoe zorgen we ervoor dat de zelfstandige winkeluitbaters de e-commerce vanuit het Prik & Tik hoofdkantoor zien als een opportuniteit in plaats van een bedreiging?
 • Op welke manier moeten we de e-commerce van Prik & Tik in de markt zetten? Wat is onze propositie? Onze prijspolitiek? En onze leveringspolitiek?
 • Hoelang duurt het eer de Prik & Tik e-commerce winstgevend is?
 • Hoe gaan we om met geldstromen en goederenstromen?
 • Wat met het leveren van dranken? Het gaat immers om breekbare goederen.

Is er potentieel?
Via een marktonderzoek brachten we het salesvolume aan dranken in België in kaart. We hadden daarbij aandacht voor zowel het on- als offline aandeel. We extrapoleerden naar 2020 om te kijken wat op lange termijn het potentieel voor Prik & Tik zou zijn.

Positionering
Volgende vragen werden onderzocht in de concurrentieanalyse:

 • Wie opereert nog in deze markt?
 • Welk assortiment bieden de concurrerende spelers aan en tegen welke prijs?
 • Wat zijn hun leveringscondities en wat is hun promotiestrategie?
 • Hoe zou Prik & Tik een interessante positie kunnen innemen in deze markt?

Is het een rendabele keuze?
We werkten 2 business cases uit om te bekijken welk scenario het interessantste zou kunnen zijn. Dat deden we door te kijken naar de terugverdientermijn in elk scenario. Op basis daarvan werd er 1 business scenario uitgekozen, waarop nu verder wordt gewerkt.

De toekomst
In 2017 werken we chronologisch aan:

 • De propositie van de e-shop
 • De selectie van de logistieke partner en payment service provider
 • Het bouwen van de e-shop
 • En de marketing ervan, uiteraard!
Digitale strategie
Marktonderzoek
E-commerce