Om een sterke online marketingstrategie voor jouw onderneming of brand uit te werken, gaan de markedeerstrategen heel systematisch te werk. Samen bepalen we welke doelstellingen je precies wil bereiken en op welke manier.

We vertrekken van een audit van de online marketingstatus van je onderneming en we analyseren meteen ook de concurrentie en de markt. Dat is de basis voor de doelstellingen die we doorheen de customer journey willen realiseren.

Op die doelstellingen bouwen we verder. Wat wordt onze tone-of-voice? Welke kanalen kiezen we? Op welke contentpijlers gaan we ons focussen? Enz.

Alle tools, en dat zijn er heel wat, moeten goed op mekaar aansluiten. Alles moet perfect afgesteld zijn: je SEO en SEA, de content én architectuur van je site, je user interface, je social media, je e-mailmarketing en je affiliate marketing.

Als deers weten we dat we altijd op onze hoede moeten zijn, want er wordt gejaagd op ons. Daarom beseffen we beter dan wie ook dat het werk nooit af is. We volgen via Google Data Studio alle online resultaten in real time. Wat werkt en wat kan beter? Online marketing is een volcontinu leerproces. Nooit af.

Van digitale strategie tot de volledige uitvoering.
Hoe kunnen we jou helpen?